IV Quiz 5 - młodzież

1. Wybierz zestaw, w którym wymieniono wyłącznie zwierzęta roślinożerne:

a. zając, jeż, kuna, łoś,
b. żubr, jeleń, daniel, sarna,
c. zając, wilk, dzik, sarna.

2. Bóbr to symbol:

a. Wigierskiego PN,
b. Narwiańskiego PN,
c. Biebrzańskiego PN.

3. Która z wymienionych nazw jest nieprawidłowa?

Park Narodowy „Ujście Warty”,
b. Stołowogórski Park Narodowy,
c. Park Narodowy Bory Tucholskie.

4. Konwalia majowa, element runa leśnego:

a. nie podlega ochronie,
b. podlega częściowej ochronie,
c. objęta jest ścisła ochroną.

5. Bory to lasy, w których gatunkiem panującym jest:

a. lipa a drobnolistna,
b. sosna zwyczajna,
c. dąb szypułkowy.

6. Pinus sylvestris to nazwa łacińska:

a. daglezji zielonej,
b. sosny zwyczajnej,
c. dębu szypułkowego.

7. Gatunkiem drzew liściastych, który wytwarza charakterystyczne szyszeczki jest:

a. olsza,
b. jesion,
c. grab.

8. Najstarsze przyczyny ochrony przyrody oparte były w wierzeniach. W Europie przede wszystkim czczono:

a. sosny,
b. dęby,
c. figowce.

9. Bagno zwyczajne to:

a. duża kałuża po deszczu.
b. roślina terenów podmokłych,
c. torfowisko.

10. Sosna wytwarza w ciągu roku tyle tlenu ile jest potrzebne:

a. trzem ludziom,
b. pięciu ludziom,
c. siedmiu ludziom.


Zapisz - zapsiuje wynik quizu
Sprawdź wynik - po sprawdzeniu wyników nie można już zmienić odpowiedzi