IV Quiz 4 - młodzież

1. SOO to skrót oznaczający:

a. Obszar, na którym sadzony jest las.
b. Siedliska, objęte specjalną ochroną w ramach programu Natura 2000.
c. Gatunki zwierząt objęte ochroną w ramach programu Natura 2000.

2. Głównym celem lasu wielofunkcyjnego jest:

a. Zapewnienie trwałości i ciągłości wypełniania przez niego roli: ekologicznej, gospodarczej i społecznej.
b. Jak najszybsze uzyskanie maksymalnie dużego plonu w postaci drewna.
c. Dostarczanie wiedzy na temat tego jak się przyroda gdy człowiek w nią nie ingeruje.

3. Zagrożeniem dla uprawy mogą być:

a. Silne wiatry.
b. Gryzonie.
c. Ptaki drapieżne.

4. Powierzchnia lasów w Polsce:

a. Maleje.
b. Rośnie.
c. Nie zmienia się.

5. Wybierz prawidłowy zestaw faz życiowych lasu?

a. Szkółka, młodnik, drzewostan dojrzały, starodrzew
b. Uprawa, drzewostan dojrzewający, drzewostan dojrzały
c. Uprawa, młodnik, drzewostan dojrzewający, drzewostan dojrzały, starodrzew

6. Czy wiewiórki budują gniazda?

a. Oczywiście, że nie, przecież gniazda budują tylko ptaki.
b. Tak, budują gniazda.
c. Tylko wiewiórki australijskie budują gniazda.

7. W Polsce wyróżniane są dwa podstawowe rodzaje ekosystemów leśnych:

a. Torfowiska i bory
b. Torfowiska i lasy
c. Bory i lasy

8. Wyraz „róża” w słownictwie łowieckim oznacza:

a. Zgrubienie u nasady poroża sarny i jelenia.
b. Ogon zająca.
c. Kwiat, którym myśliwi przyozdabiają kapelusz.

9. Patogen to:

a. Chory osobnik w stadzie.
b. Organizmy wywołujące chorobę żywiciela.
c. Związek chemiczny do zwalczania chorób roślin.

10. Sezonowanie drewna to:

a. Pozyskiwanie drewna we właściwym sezonie (zima, lato).
b. Suszenie drewna na powietrzu w zacienionym, osłoniętym od deszczu miejscu.
c. Suszenie drewna w suszarniach.


Zapisz - zapsiuje wynik quizu
Sprawdź wynik - po sprawdzeniu wyników nie można już zmienić odpowiedzi